dilluns, 8 de març de 2010

RONF Records - Nova edició / New release

.

SEVEN MINUTES OF NAUSEA / KUSARI GAMMA KILL
Split CD


Primera edició en CD de RONF co-editat amb la Ecocentric Records.
Un compartit entre els SEVEN MINUTES OF NAUSEA (Germany) & KUSARI GAMA KILL (Denmark).
Múltiples temes de nosie core per part de SEVEN MINUTES OF NAUSEA (18:01), combinat amb 18 temes de noisecore electrònic per fanàtics KUSARI GAMA KILL (uns 19 minuts).

Extreme Noise-Core d'Alemanya i Dinamarca!!!

37 minuts de durada. CD de fàbrica professional (no Cdr).
Edició de 300 exemplars.

-------------------------------------------------

R.O.N.F.'s first CD release ever co-released with Ecocentric Records.
A split between SEVEN MINUTES OF NAUSEA (Germany) & KUSARI GAMA KILL (Denmark).
Multiple noise-core-tracks by SEVEN MINUTES OF NAUSEA (18:01) combined with KUSARI GAMA KILL electronic noisecore fanatics with 18 tracks (about 19 minutes).

Extreme-Noise-Core from Germany & Denmark !!!

37 minutes length. Professional factory CD (not CDr)..
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...