dissabte, 8 de maig de 2010

AP'STROPHE + TELLUS - 12-05-10 Barcelona

.

Dimecres 12 de maig de 2010 a les 20:30H
Passatge Carsi, 10 (entrada per Padilla entre Provença i Rosselló)
metro: sagrada familia
entrada 5€

AP'STROPHE + TELLUS

Ferran Fages: guitarra acústica
Dimitra Lazaridou-Chatzigoga: cítara
Pilar Subirà: percussió
Alfredo Costa Monteiro: taula ressonant
AP'STROPHE

És el duo de Ferran Fages i Dimitra Lazaridou Chatzigoga. El seu treball en comú va començar el 2006, quan Ferran Fages va gravar el seu disc de guitarra acústica “Cançons per a un lent retard” i Dimitra Lazaridou-Chatzigoga col•laborà en el tema Paraula clau, que varen compondre i interpretar conjuntament. Després de gravar el disc van adonar-se de la impossibilitat de tocar novament la peça, que es basa en la desafinació de la guitarra, però decidiren seguir treballant junts. Donaren per acabada la peça Paraula clau i van començar a investigar un espai sonor comú. Així va néixer la formació d’ara que consisteix en el duo de guitarra acústica i cítara. Amb la seva música investiguen la percepció del timbre distintiu dels seus instruments i les seves diferències i similituts. La música resultant és fruit de l'experimentació de sons acústics amb mitjans electrónics i/o mecànics que ens tranporten en el punt intermig del que anomenen terreny acústic o terreny electrónic. El seu primer disc ‘objectes sense objectes’ ha esta publicat pel segell Etude Records al maig del 2009. Acaben de treure el seu segon disc ‘corgroc’ pel segell another timbre.

-------------------------------------------------

AP'STROPHE

It is Ferran Fages i Dimitra Lazaridou Chatzigoga’s duo. Their work together for first time in 2006 when Ferran Fages recorded hir acoustic guitar album " Cançons per a un lent retard” where Dimitra-Lazaridou Chatzigoga collaborated on the track “Paraula clau”, which were composed and performed together. After recording the album they realize the impossibility of playing the piece again, which is based on the detunnig of the guitar, but decided to continue working together. To conclude the piece “Paraula clau” was over and began to research a common sound space. Thus was born the project ap’strophe that is the duo of acoustic guitar and zither. With their music, they research the perception of distinctive sound of their instruments and their differences and similarities. The music is the result of experimentation with electronic and acoustic sounds or mechanical carrying us to the midpoint of the acoustic and electronic field. Their first record “Objectes sense objectes” has been published by Etude Records label in May 2009. They have just released their second album 'Corgroc' by Another Timber records
TELLUS

Duo format per Pilar Subirà i Alfredo Costa Monteiro a Barcelona el 2009.

La ressonància és un dels elements que donen sentit a la música de Tellus. Amb un plantejament fortament percussiu, una economia de mitjans i una rigorosa parsimònia, tots dos músics fan servir la ressonància com a enllaç entre cada impacte, allargant el temps, deixant caure els sons com rumors que porten a la introspecció. L’amplificació com a lupa auditiva que permet aprofundir en les freqüències ocultes és l’altre eix vertebrador de Tellus. Gràcies a aquesta lupa acabem descobrint que és possible que sons generats per objectes trobats i sons produïts per instruments es complementin i, fins i tot, es mimetitzin.
Sense usar ni abusar de cap sistematisme, emergeixen formes que tornen al silenci, un silenci que també té valor d’espera, una espera que alenteix qualsevol precipitació.

-----------------------------------------------------

TELLUS

It is Pilar Subirà i Alfredo Costa Monteiro, duo formed in Barcelona in 2009.

The resonance is one of the elements that give meaning to the music of Tellus. With a heavily percussive approach, an economy of means and a rigorous parsimony, both musicians used the resonance as a link between each impact, extending the time, dropping sounds like rumors that lead to introspection. The amplification as a magnifying glass that allows further hearing in the frequencies is another basis of Tellus. Through this lens just might discover that sounds produced by found objects and sounds produced by instruments are complementary, and even mingle.

No use or abuse of any sistematisme, emerging forms returning to silence, a silence that is also worth waiting, waiting for a slow any precipitation.

.

Cap comentari :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...