dimecres, 20 d’octubre de 2010

FFT PLAYERS

.

Projecte nascut de l'interès per tot tipus d'expressions sonores, en un procés de creació mitjançant l'ús explorador de coneixements matemàtics i la seva posterior manipulació rítmica. Aquest procés comprèn dues fases. Una primera de generació de sons i una segona fase en la qual aquests sons són la base per improvisar.

L'elaboració dels sons es fa manipulant senyals simples com ara impulsos unitaris o sinusoïdals mitjançant tot tipus de sistemes, fins a l'obtenció d'alguna cosa interessant, molest o rar # '/! Tot s'hi val, el resultat final no depèn de la teoria després del tractament.

Una vegada reunides certa quantitat de mostres o samplers, les ajuntem en un seqüenciador i connectem la sortida a una cadena d'efectes, donant pas a la fase d'improvisació.

Contacte:
http://ruidemos.org/rdmfftplayers.htm
ikormazabal@hotmail.com


.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...