dijous, 20 de gener de 2011

IBA col·lectiu d'improvisació - concert #197

.


3-01-11 Barcelona a les 21:00 hores
ANTEZ
(França) percussió

Passatge Carsi, 10 (entrada per carrer Padilla, entre Provença i Rosselló)
metro Sagrada Família

entrada: 6 €

Continuums són peces de música per a percussió fregada. Es caracteritzen per l'emissió acústica dels sons produïts per les meves pròpies accions.
Continuums té inusuals textures sonores, s'escapen dels registres de percussió tradicionals. Posen a prova els límits de la nostra percepció: des dels infrasons fins els ultrasons, jugant amb els canvis de fase. S'insereixen en la intimitat de la matèria del so,
a través de sons microscòpics, i ens trobem amb una saturació d'àudio per la densitat del soroll. El flux d'aquests sons evoca tant la moderació com la tensió, l'excés, la immersió i la atemporalitat.

Antez és un percussionista, és un escultor que explora el tema del so, la percepció física del so. Toca improvisació lliure i també fa instal•lacions sonores. Va estudiar bateria amb el músic Jacques Givry, un especialista en la música de John Coltrane. També va estudiar música electroacústica amb el compositor Xavier García. Ha treballat en teatre, dansa i cinema amb els grups: Moulu Art, La Célula d'Intervenció Metamkine, A Contrario, etc i amb les companyies: Compagnys: Abîme, La Sallie, Dayero.
Músics amb qui ha treballat: Tim Hodgkinson, Barre Philips, David Chiesa, Jérôme Noetinger, Yann Gourdon, Murayama Seijiro, entre d’altres.

-------------------------------------------------

Continuum are pieces of music for percussion bowed. They are characterized by the emission of acoustic sounds produced by my own actions.
Continuum is unusual sound textures. Testing the limits of our perception from infrasounds to ultrasound, playing with phase’s changes. Inserted in the privacy of the subject of sound, through microscopic sounds, and we have a saturation density of audio noise. The flow of these sounds evoke much restraint as tension, excess, dip and timelessness.

Antez is a percussionist, is a sculptor who explores the subject of sound, the physical perception of sound. Play for free improvisation and sound installations. He studied drums with musician Jacques Givry, a specialist in the music of John Coltrane. He also studied electronic music with composer Xavier Garcia. He has worked in theater, dance and film groups: moulu Art, La Célula Metamkine Intervention, A not, etc. and companies: Compagnys: abîme, The Sallie, Dayero.
Musicians who worked with Tim Hodgkinson, Barre Philips, David Chiesa, Jérôme Noetinger, Yann Gourdon, Murayama Seijiro, among others.


IBA COL·LECTIU D'IMPROVISACIÓ

.

Cap comentari :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...