dijous, 15 de març de 2012

MATTOID Records - Nova edició


MATTOID RECORDS ens presenta una nova edició de la seva serie TREPANNING


Aquesta nova edició de la serie Trepanning ofereix 3 temes de harshnoise d'alta puresa per part de Ponzoña que comparteixen espai amb 3 temes més de Grassa Dato en una de les gravacions més dures i intenses gravades per ell. Duresa i cruesa a dojo. Inclou una enganxina especial i les 6 primeres copies venudes rebran un exclusiu imant i na enganxina extra 

This new edition of the Trepanning series has 3 high purity harshnoise tracks by Ponzoña along with other 3 Grassa Dato tracks in one of the most raw and intense recordings recorded by the artist form Madrid. Hardness and rawness in spades. Includes special sticker and the first 6 copies sold will receive an exclusive magnet and a extra sticker. 

Esta nueva edición de la serie Trepanning ofrece 3 temas de harshnoise de alta pureza por parte de Ponzoña acompañados de otros 3 temas de Grassa Dato en una de las grabaciones mas duras e intensas grabadas por éste. Dureza y crudeza a raudales. Incluye pegatina especial y las 6 primeras copias vendidas recibiran un exclusivo imán y una pegatina extra.

Més info / More info / Más info
Cap comentari :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...