dijous, 23 d’abril de 2009

ZÉ PEKEÑO -Nova web / New web

.
Zé Pekeño estrena pàgina web on podreu trobar tota la informació actualitzada al voltant de la banda, fotos, música i tot el referent a la creació d'aquesta proposta del multi-disciplinar Karkassa.

http://www.zepekeno.tk/

Zé Pekeño’s new web has been put on the net where you can find news, pictures, music and everything related with the band and its creator, the multidisciplinary Karkassa.

http://www.zepekeno.tk/

Discografia / Discography:

ZE PEKEÑO
"The land of the rabbits" Cdr.

Segon treball del projecte de harsh noise experimental ZE PEKEÑO. Editat al 2008 per COMI produccions (Col·lectiu de Musics Inclasificats) en format virtual amb llicència de Creative Commons. Ara, Artilleria Pesada ho edita en format Cdr amb el layout complet. Música políticament incorrecta per a oides que sofreixen amb el que ens ofereixen dia a dia pels mitjans extirpadors del propi raciocini.

Second full length Cdr of this harsh noise & experimental project called ZE PEKEÑO. Released in 2008 for COMI produccions (Col·lectiu de Musics Inclasificats) on virtual format with Creative Commons's license. Now, Artilleria Pesada put it out in Cdr format. Politically incorrect music for ears that suffer with mainstream media which annihilates our capacity of reason

ZE PEKEÑO
"KKNegra" Cdr.


Primer treball del nou projecte sorollístic del inesgotable Karkassa/O.D.I. Sense deixarde banda l'experimentació, aquest cop s'endinsa en terrenys menys místics explorant més la vessant terrenal de les emocions humanes (por, vertigen, angoixa, ...)

First full length CDR of this new noise project of Karkassa/O.D.I. Without leaving outside the music research, this time he is going into less mystical lands, exploring more the terrenal slope of the human emotions (fear, vertigo, distress...)

Cap comentari :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...