dilluns, 19 de juliol de 2010

SUS & JACKOB + FAMILY UNDERGROUND + INDIGENTS

.
OZONO KIDS PRESENTA:


Dissabte 30 de Juliol del 2010 / Sábado 30 Julio del 2010
20:30h - Entrada Gratuïta / Gratis
Discos Paradiso
Carrer Ferlandina 39, Barcelona (al costat / al lado del MACBA)

SUS & JACKOB + FAMILY UNDERGROUND + INDIGENTS

SUS & JACKOB (Suècia / Dinamarca)

Toquen el trombó, flautes i veus saxofòniques per damunt de d'arpegis que sonen com ones en una tormenta. La gent que els ha vist sol mencionar a Patty Waters, Linda Sharrock, Brother Ahh, Strange Strings com a punts de referència. D'alguna manera invoquen els sons del jazz del passat. Han girat per Europa i per Estats Units, en Jakob sol editar discs al segell DeStijl, entre d'altres.

Tocan el trombón, flautas y voces saxofónicas por encima de arpegios que suenan como las olas en una tormenta. La gente que les ha visto suele mencionar a Patty Waters, Linda Sharrock, Brother Ahh, Strange Strings como puntos de referencia. De alguna forma invocan a los antiguos sonidos del jazz. Han girado por Europa y Estados Unidos, Jakob suele editar discos en el sello DeStijl, entre otros.


FAMILY UNDERGROUND (Dinamarca)

Family Underground es un duet de Copenhagen, Dinamarca. FU va començar com a trio cap a l'any 2000 amb un nom diferent. Varen decidir adquirir el nom al 2003 en reconeixement de la necessitat d'expresar una nova forma de doblegar i projectar la tradició dels sons psíquics, els quals han sigut sempre la base creativa en el grup.
Projectant capes electromagnètiques amb guitarra, sintetitzador, veus i efectes - amb la inspiració d'aquells primers músics, compositors i artistes considerats experimentals, la Family Underground intenta que les formes musicals transgredeixin a través de meditacions electròniques.
Durant aquests anys han editat una gran quantitat de material fonogràfic tant al seu propi segell Into the Lunar Night com edicions amb CD i vinil en segells internacionals com Weird Forest, Heavy Tapes, Sound@One, Qbico, Woodsist, Not Not Fun i Sloow Tapes, DNT, entre d'altres...

Family Underground es un duo de Copenhagen, Dinamarca. FU empezó como trio hacia el año 2000 con distinto nombre. Decidieron adquirir el nuevo nombre en el 2003 en reconocimiento de la necesidad de expresar una nueva forma de doblar y proyectar la tradición de los sonidos psíquicos, los cuales siempre han sido la base creativa en el grupo.
Proyectando capas elegtromagnéticas con guitarra, sintetizador, voces y efectos - con la inspiración de aquellos primeros músicos, compositores y artistas considerados experimentales, la Family Underground intenta que las formas musicales transgredan a través de meditaciones electrónicas.
Durante estos años han editado una gran cantidad de material fonográfico tanto en su propio sello Into the Lunar Night como ediciones en CD y vinilo en sellos internacionales como Weird Forest, Heavy Tapes, Sound@One, Qbico, Woodsist, Not Not Fun y Sloow Tapes, DNT, entre otros...INDIGENTS (Barcelona)


Aquest misteriós duet 50% català 50% francès, és la unió dels dos projectes Mindload i Terrortank i els responsables dels segells Spread the Disease i Material Tapes, en els quals editen una quantitat compulsiva de cintes de caset i cd-r's de tirada limitada que sovint s'esgoten ben aviat, fins hi tot col.laborant amb grups i artistes d'arreu (encara que sobretot d'Estats Units) a través del correu. En directe solen engruixir les frecuències enviant múltiples sons d'ambient a través de diverses cintes de caset, estirant i comprimint la senyal, i convertint-la en una seqüència tant decadent com psicoactiva.

Este misterioso duo 50% catalan 50 francés, es la union de los proyectos Mindload y Terrortank, así como los responsables de los sellos Spread the Disease y Material Tapes, en los cuales editan una cantidad compulsiva de cintas de cassette y cd-r's de tirada muy limitada que a menudo se agotan rapidamente, incluso colaborando con grupos y artistas de todo el globo (aunque especialmente de Estados Unidos) a través del correo. En directo suelen engordar las frecuencias enviando múltiples sonidos de ambiente alojadas en diversas cintas de cassette, estirando y comprimiendo la señal y convirtiéndola en una secuencia tanto decadente como psicoactiva.

Cap comentari :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...