divendres, 11 de març de 2011

Henrik Munkeby Nørstebø - En concert 11-03-2011 (Barcelona)

.
IBA col·lectiu d'improvisació organitza


concerts a cases # 198

HENRIK MUNKEBY NØRSTEBØ (Norway)

19-03-2011 Taller Tramuntana (Barcelona)
Carrer Tramuntana 46 2n 2a
A les 21:00 hores
entrada: 6 €


"El nucli de la meva manera de tocar en solitari és la improvisació. Tocant en solitari és l'única oportunitat on ningú més aporta res al voltant de les idees, i per tant l'únic format en el qual, sense pensar les conseqüències, puc exercir exactament el que vull en qualsevol moment. Els dogmes es donen naturalment i estic en part obligat per la meva pròpia estètica, les meves possibilitats i impossibilitats físiques, però la capacitat de canviar de direcció en un segon sense que un altre músic necessiti sostenir-se per si sol, està sempre present.
Realment m’agrada la música que de vegades sembla que només aparegui del no-res. Quan t'atreveixes a deixar-te anar i sacrifiques la perfecció 100% a favor de la tensió i la interacció llavors passa que has de reaccionar davant dels teus propis errors o girs inesperats."

--------------------------------------------

"All my playing is based on solo improvisation. Playing solo is the only opportunity where no one brings anything more about the ideas, so the only format in which, without considering the consequences, I can play exactly what I want at any time. Thedogmas comer naturally and I am compelled, in part, by my own aesthetic, my physical possibilities and impossibilities, but the ability to change direction in a second without another musician who needs to sustain himself, is always present.
I really like the music that sometimes seem to just appear from nowhere. When you dare to let yourself go and sacrifice perfection 100% in favor of the tension and interaction happens then you have to react to your own errors or unexpected twists."
.

Cap comentari :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...