dilluns, 2 de maig de 2011

MARBRE NEGRE - Actualitat / updates

.
Us deixem informació sobre el nou treball editat per MARBRE NEGRE / We leave information about the new edtion of MARBRE NEGRE.

NOVA EDICIÓ A / NEW RELEASE IN MARBRE NEGRE

Beginning of the "Human Schmerzen" serie
HumaN SchmerzeN

Human Schmerzen Chapter 1. Gyakusatsu and Herpes (The Church's sin).
8 cançons trencament de so, soroll i Industrial. Es tracta dels abusos de l'Església al llarg de la història, sobretot les violacions nens.

El projecte consistirà en la creació d'una sèrie de CD o cassetes sota el nom de Human Schmerzen (el dolor humà), en els quals Gyakusatsu farà col.laboracions amb bandes amigues o afins, sempre una banda convidada més Gyakusatsu, tots els cd's es publicaran en una sèrie limitada sota el segell Marbre Negre en una edició especial.
A cada col.laboració, una part del títol general de la sèrie,tindrà específicament un títol que estarà relacionat amb el tema de l'alliberament. El tema es basarà en algunes de les formes de dolor en què els éssers humans són o poden ser sotmesos. Després del nom de "Human Schmerzen" també apareixerà el nom de les dues bandes implicades.
El de CD o cassette no serà un compartit sino que serà una col.laboració entre ambdues bandes.

-------------------------------------------

Beginning of the "Human Schmerzen" serie
HumaN SchmerzeN

Human Schmerzen Chapter 1. Gyakusatsu and Herpes (The Church's sin).
8 Songs shattering sound, Noise and Industrial. It deals with abuses of the Church throughout history, primarily children breaches.

The Project will consist in creating a serie of Cd’s or Cassettes under the name of Human Schmerzen (the human pain), in which Gyakusatsu will make collaborations with friend or related bands, always a guest band plus Gyakusatsu; all the cd’s will be published in a limited serie under Marbre Negre label in a special edition.
Each collaboration, a part from the general title of the serie, will have specifically a title that will be related to the topic of the release. The topic will be based in some of the pain forms in which human beings are or can be submitted to. After the name of “Human Schmerzen” there will also appear the name of the two involved bands.
The Cd’s or Cassette won’t be a split, they will be collaborations between both bands.

Més info / More info:


.

Cap comentari :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...