divendres, 16 de setembre de 2011

PVZ presenta: UTERO

Properes dates / Próximas fechas: 15, 22, 29 octubre 2011.
Lloc / Lugar: Sala Porta 4
c/ Església 4-6, Local 6 (Pl. Virreina), 08024 Barcelona
9 euros – 7 atrapalo

METRO 
L3 Fontana – L4 Joanic


Tot es redueix a pur mercantilisme. Des d'un anunci de compreses, fins a les nàusees més profundes del color rosa pastís, per no dir que la prostitució del mateix es materialitza en el fúcsia.
El llenguatge ens porta a un passat misogin. L'expressió "cony", encara que es vulgui o pretengui fer-la passar per un vocable que evoqui antropològicament parlant, la fertilitat, no deixa de ser una paraula despectiva i una expressió malsonant.
Les dones no són només de color de rosa i no només són santes o putes com se les fa veure. Les seves inquietuds i els seus desitjos les fan diferents als homes, no només en el físic i en l'hormonal, sinó en el cerebral.
La força física segueix sent terreny de la masculinitat, però superen als homes en altres qualitats, són fredes i calculadores, alhora que inestables emocionalment, la qual cosa és una barreja explosiva de conseqüències imprevisibles.
En el desenvolupament d'aquest costat femení, no cal esperar una suavització en les formes, la dona és més atrevida i salvatge que qualsevol home. Les seves idees són sempre més retorçades i més cruels. El dolor que poden arribar a causar és impredictible.
PVZ tensa la fletxa d'un arc que va directe al més vulnerable de la dona segons la nostra societat: directes a l'úter, i quèdiu ella?


Todo se reduce a puro mercantilismo. Desde un anuncio de compresas, hasta las nauseas más profundas del color rosa pastel, por no decir que la prostitución del mismo se materializa en el fucsia.
El lenguaje nos lleva a un pasado misógino. La expresión “coño”, aún que se quiera o pretenda hacerla pasar por un vocablo que evoque antropológicamente hablando, la fertilidad, no deja de ser una palabra despectiva y una expresión malsonante.
Las mujeres no son sólo de color de rosa y no sólo son santas o putas como se les hace ver. Sus inquietudes y sus deseos las hacen diferentes a los hombres, no sólo en lo físico y en lo hormonal, sino en lo cerebral.
La fuerza física sigue siendo terreno de la masculinidad, pero superan a los hombres en otras cualidades, son frías y calculadoras, a la vez que inestables emocionalmente, lo cual es una mezcla explosiva de consecuencias imprevisibles.
En el desarrollo de este lado femenino, no hay que esperar una suavización en las formas, la mujer es más atrevida y salvaje que cualquier hombre. Sus ideas son siempre más retorcidas y más crueles. El dolor que pueden llegar a causar es impredecible.
PVZ tensa la flecha de un arco que va directo a lo más vulnerable de la mujer según nuestra sociedad: directos al útero, ¿y qué dice ella?

Powered by Blogger

Cap comentari :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...