dilluns, 10 d’octubre de 2011

FUNGUS CEREBRI RECORDS - Nova edició / New editionFungus Cerebri Records publica la seva primera edició física i segona del segell (la primera va ser una edició digital de descàrrega gratuïta). És el nou treball del projecte barceloní COÀGUL, un dels més actius i interessants de l'escena de la ciutat comtal. 
Un treball que va des de lo ritualístic a lo industrial amb dosis de minimalisme definit pel seu autor de la següent manera: 
"Utilitzant els dies de la setmana, cada tema encarna l'arquetip d'una deïtat planetària de la tradició clàssica (dilluns-lluna, dimarts-mart, dimecres-mercuri, etc) i els seus versos contenen el simbolisme que correspon a cadascuna de les deïtats en qüestió, però enfocats cap a una visió una mica extrema de la vida. " 

------------------------------------------

Fungus Cerebri Records released their first physical issue and second of the label (the first one was a free download). It’s the new work of COÀGUL, noise project from Barcelona which is one of the most interesting and active projects in town 
This is a work which goes from the ritualistic sound to industrial noise with doses of minimalism defined by its author as follows: 
"Using the days of the week, each subject embodies the archetype of a planetary deity of the classical tradition (Monday-moon, Tuesday-Mars, Wednesday-Mercury, etc.) and his poems contain symbolism that corresponds to each the deities in question, but focused on a some what extreme view of life" 

------------------------------------------

Fungus Cerebri Records publica su primera edición física y segunda del sello (la primera fue una edición digital de descarga gratuita). Es el nuevo trabajo del proyecto barcelonés COÀGUL, uno de los más activos e interesantes de la escena de la ciudad condal. 
Un trabajo que va desde lo ritualístico a lo industrial con dosis de minimalismo, definido por su autor de la siguiente manera:
“Utilizando los días de la semana, cada tema encarna el arquetipo de una deidad planetaria de la tradición clásica (lunes-luna, martes-marte, miércoles-mercurio, etc) y sus versos contienen el simbolismo que corresponde a cada una de las deidades en cuestión, pero enfocados hacia una visión un tanto extrema de la vida"


COÀGUL "Semanario químico"
Format: CDr
Preu: 4€ (Nacional) / 5€ (Internacional)
Contacte: info@funguscerebri.com

Logo

Cap comentari :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...