divendres, 11 de novembre de 2011

COM A MÍNIM FESTIVAL 2011- Barcelona


IBA col•lectiu d’improvisació proposa


COM A MÍNIM 2011  2a edició
3-12-2011 Centre Cívic Can Felipa - Barcelona
C/ Pallars, 277 A les (4rt pis)
A les 21 h
Entrada: 8 €

1era part / 1th part
LALI BARRIÈRE 
(Catalunya)
objectes amplificats, guitaret, metal·lòfon, teclat, flauta i cracklebox / Amplified objects, guitaret, metallophone, keyboard, flute and cracklebox

 2ona part / 2nd part
CARME TORRENT  
(Catalunya)
Solo de dansa sense música / Dance solo without music

3era part / 3th part
HYPERBANG 
(La France)

GAËLLE ROUARD: 
Projectors i Pel•lícules de 16 mm / Headlamps and 16mm movies
DAVID CHIESA: 
Arpa de Piano i Baix Elèctric / Piano's harp and electric bass
CRISTOPHE CARDOEN: 
Llums i Òptiques / Lights and optical

COM A MÍNIM, una nit d’improvisació internacional a Barcelona (Centre Cívic Can Felipa) està sent la continuació del Festival Internacional d’Improvisació MÍNIM, que enguany hauria celebrat la seva 9ª edició. Ajuntant el treball organitzatiu d’IBA col•lectiu d’improvisació amb l’esforç econòmic i d’infraestructures dels seus patrocinadors, el Centre Cívic Can Felipa i L’Àrea de Joventut, serà possible seguir oferint a la ciutat de Barcelona les propostes més innovadores de la improvisació lliure contemporània. La nit del 3 de desembre podrem tenir la possibilitat de mostrar el treball d’artistes europeus que desenvolupen la seva feina al voltant de la improvisació amb propostes estables. En aquest sentit, Com a Mínim segueix apostant per formacions no esporàdiques, per poder oferir una visió concreta de la feina que els músics estan desenvolupant en l’actualitat com a solistes i en grup. El programa està conformat per un solo de música, un solo de dansa sense música i un trio que fa cinema, llum i música en directe.

-----------------------------------------------------

COM A MÍNIM is a night of improvisation in Barcelona (Can Felipa Civic Centre) being the continuation of theInternational Festival of Improvisation MINIM, which, this year, woud have held its 9th edition. IBA col•lectiu d’improvisació with the effort and economic infrastructure of their sponsors, Can Felipa Civic Center and the Department of Youth of Barcelona, it will be possible to continue offering the most innovative contemporary free improvisation. On the night of December 3th we will be able to show the work of artists who develop their work around improvisation with steady proposals. In this sense, COM A MINIM doesn’t offer sporadic projects in order to show a concret view Of the musicians’ work that musicians are developing as individuals and in groups. The program consists of a solo music, a solo dance without music and a trio that makes movies, live music and light.

Més info / More info:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...