dilluns, 23 d’abril de 2012

NOISH - Nova edició / New release


Últim experiment sonor de Oscar Marín aka Noish, aquest en format càpsula d'àudio de 50 minuts i acompanyada d'un PDF amb material gràfic, diagrames del procés, text i asci-art.
Aquesta càpsula forma part d'una serie publicada a Radio del Museo Reina Sofia.

Last experiment of Oscar Marín aka Noish.
This is an audio capsule of 50 minutes and includes a PDF with artwork, process’ diagrams, text and asci-art.
This capsule is a part of a series published in the Reina Sofia Museum Radio.

Último experimento sonoro de Oscar aka Noish en formato capsula de audio 50 minutos y acompañada de un PDF con material gráfico, diagramas del proceso, texto y asci-art, la cápsula forma parte de una serie publicada en Radio del Museo Reina Sofía.INSTITUCIÓN_RS >> /DEV/DSP RRS AUDIOCAPSULEInstitución_RS >>/dev/dsp presenta un procés de transcodificació de les imatges digitals de la Col • lecció del Museu Reina Sofia que apareixen en la seva pàgina web. Així es realitza un treball d'interpretació del cos digital de la institució, donant a sentir un so que conté una representació de la cultura així com el seu procés d'institucionalització. Amb això es recupera la idea de José Val del Omar de convertir tota la Història de l'Art en llum i color mitjançant processos mecànics. 
En aquest cas, mitjançant processos digitals i sota l'estricte ús de programari lliure (Linux, Pure Data, Supercollider), s'ha realitzat aquesta transformació i sonidificación d'arxius d'imatge mitjançant l'experimentació amb diferents tècniques basades en l'anàlisi i extracció de dades, tant visuals com sonores i l'ús d'aquestes per generar una nova resíntesi sonora. 
La peça estableix una re-reapropiació de la cultura, ja que es val de la cultura pertanyent al comú i apropiada per la institució, per transformar-la en informació lliure i so. Institución_RS >> / dev / dsp està en relació a altres de treballs d'Oscar Martín com noise & capitalism.txt >> / dev / dsp o trAnsCodE-<, on reprèn referències del Code Art Brutalism.


Per a descarregar:
Cap comentari :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...