dimarts, 29 de maig de 2012

MARBRE NEGRE - Nova edició


Els companys de MARBRE NEGRE ens anuncien el seu nou llançament 


8 cançons increïbles basades en el Ritual de Kaula Vama Marg. Musica ritual industrial. Edició limitada a 66 còpies en caixa de cartróA5. 3 cançons de Nox 210, 4 de Gyakusatsu i 1 cançó ambdues bandes. 
Quan el sol es posa vermell, o es diu que està bevent la sang de la deessa, o que "és perforat pel cunnilingus més gran". Aquesta és l'expressió utilitzada en una revisió secreta de la consagració de la Kaula Vama Marg. 

---------------------------------------- 

 8 Amazing songs based upon Kaula Vama Marg Ritual. Ritual - Industrial music.Limited to 66 copies in A5 cardboard case. 3 songs by Nox 210, 4 by Gyakusatsu and 1 song by both bands. 
When the sun turns red or is said to be drinking the blood of the goddess, or "perforated the highest form of cunnilingus," the expression used in a secret review of the Rite of Kaula Vama Marg.

Més info:



Cap comentari :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...