dilluns, 18 de juny de 2012

VOMIR - Noticies / Updates


El nostre artista predilecte de Harsh Noise Wall ha vist editat en aquests últims mesos dos nous treballs: 
Our favourite Harsh Noise Wall artist has put out a couple of new releases: 


EITHER/OR RECORDS presenta un 7 polsades del infame projecte de Hash Noise Wall VOMIR.. Dues cares de total i tancada buidor. Masteritzat per Rick@Enemata i amb un disseny fet especialment a mà amb 2 inserts 

EITHER/OR RECORDS  presents this new 7inch from the infamous Harsh Noise Wall outfit VOMIR. Two sides of total and obliterating nothingness. Mastered for vinyl by Rick@Enemata and packaged in a special hand made sleeve with 2 card inserts. 

Més info / More info: 
creadcharles[AT]gmail[DOT]com 


Esforç de col • laboració entre Torba d'Itàlia i la llegenda del Harsh Noise Wall Vomir. A la primera cara Torba pren la davantera: el trash metal raspat col • lapsa i s'enfonsa les parets estàtiques de Vomir. Torba té un enfocament del seu NHW en què els sons, realment, no van enlloc, sinó que acaba abruptament d’igual manera que va entrar.En la segona cara trobem la dura proposta de Vomir molt a la davantera, amb el soroll de la perforació d'insectes raspant constantment. 

Collaborative effort between Torba of Italy and harsh noise wall legend Vomir. On the first side Torba takes the fore: his scraping metal trash collapses down Vomir's crumbling static walls. Torba has a HNW-approach to his noise in that the sounds on here don't really go anywhere; it ends abruptly just as it came in. The second side has the harsh Vomir wall really to the fore, with piercing insect noise scraping away at it constantly.

Més info / More info:Cap comentari :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...