dissabte, 6 d’octubre de 2012

+++ "Doctrina Triangular"He aquí la primera edició sonora del recén nascut trio de necro-folk conegut com + + +. És un cassette de 10 minuts per cara i es titula Doctrina Triangular. Cinc carameloses tonades enregistrades d'estirada a Barcelona el 14 de Juliol de l'Any 2012 de l'Era del Crist Gos. Edició limitada a 99 còpies, editada per Demonodrome Records. 
Cada exemplar es ven per la pitagòrica quantitat de 3 euros. Per demanar còpies escriure a vomitorivm@gmail.com o a coagulatus@gmail.com. Hem penjat la gravació sencera a Bandcamp per a que només aquell qui estigui vertaderament interessat en aquest nou culte es prengui la molèstia d'adquirir una còpia física: http://cruzcruzcruz.bandcamp.com/ 

Here is the first sonick edition of the newborn necro-folk trio known as + + +. It is a cassette of 10 minutes per side and it is called Doctrina Triangular. Five candy-like ballads recorded in one take in Barcelona on the July 14th of Dog Crist's Age 2012 Year. Limited edition of 99 copies, released by Demonodrome Records. 
Each copy is sold for the pitagorean amount of 3 euros. To ask for copies write to vomitorivm@gmail.com or coagulatus@gmail.com. We have uploaded the entrie recording at Bandcamp in order that only he or she who is truly interested in this new cult get bothered in aquiring a physical copy: http://cruzcruzcruz.bandcamp.com/ 

He aquí la primera edición sonora del recién nacido trío de necro-folk conocido como + + +. Es un cassette de 10 minutos por cara y se titula Doctrina Triangular. Cinco caramelosas tonadas grabadas del tirón en Barcelona el 14 de Julio del Año 2012 de la Era del Cristo Perro. Edición limitada a 99 copias, editada por Demonodrome Records. 
Cada ejemplar se vende por la pitagorica cantidad de 3 euros. Para pedir copias escribir a vomitorivm@gmail.com o a coagulatus@gmail.com. Hemos subido la grabación entera a Bandcamp para que sólo aquél que esté verdaderamente interesado en este nuevo culto se tome la molestia de adquirir una copia física: http://cruzcruzcruz.bandcamp.com/ 


+++ 
Doctrina Triangular 

Cara △
23 Leones Dorados Custodian Nuestro Templo 
Hombre Ardiendo, Come De Mi Mano 
Cuando En La Noche Se Ocultan Las Estrellas 

Cara ▽ 
Tres Son Las Calaveras
Estás Contemplando Tu Propio Funeral

Personae 
+ E.·. C.·. 
+ V.·. F.·. 
+ M.·.O.·.

Cap comentari :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...