dijous, 23 de maig de 2013

ABSTRACTA - Sebastian Schmidt-Urzúa

Ens endinsem en el cinema experimental d'en Sebastian Schmidt-Urzúa amb un conjunt de 6 curts que tots junts formen una obra conceptual on juga amb el moviment de la imatge tot creant una composició poètic-audiovisual

-------------------------------------------
 
We introduce to you Sebastian Schmidt-Urzua’s experimental cinema through of a set of six short films that together build a conceptual work which plays with the movement of the image, creating a poetic visual composition


24-05-2013 L’Antic Forn de Vallcarca (Barcelona)
C/Cambrils 10
A les 20:00 hores
Entrada lliure (Cal fer-se soci/a)

ABSTRACTA
Poesia del temps en imatge

MIDIENDO EL SER
L’ULL MAREJAT
Nº END
VOLIAC
SO THERE’S AN OBJECT
HETEROCLITO

Dirigit i creat per
Sebastian Schmidt-Urzúa
-----------------------------

Aquest film busca recuperar el llenguatge mut de la percepció. Aquest és el desafiament al que es consagra aquest treball, l'exploració del moviment de la imatge i no la imatge del moviment. En el diàleg entre la temporalitat i el percebut en la seva extensió natural està la clau per a entendre aquest proposta, la pacient recerca dels materials secrets que l'art cinematogràfic encara no ha explorat en la seva profunditat. Aquest camí ens submergeix en al paradoxa del temps associada a la paradoxa de la imatge i el só... És el temps, treballat per la tècnica del muntatge, el moment on el só dialoga amb la imatge, per a mostrar que per mitjà de la lògica temporal narrativa no podem percebre el moviment en el seu neixament original (Juan Alberto Lecaros)

Aquest film no explica una història, sinó que desenvolupa una successió d'estats de l'esperit que es dedueixen els uns amb els altres, així com el pensament es dedueix del pensament sense que aquest pensament reprodueixi la successió raonable dels fets (Antonin Artaud)

-------------------------------------------

This film seeks to recover the mute language of peception. This is the challenge addressed by this work: to explore the movement of the image but not the image of the movement. The key to the understanding of this film lays in the dialogue between the temporality and the perceived in its natural expression, a patient search of the secret materials that cinematographic art still has not explored in depth. The intention of this works is to submerge us in the paradox of time associated with the paradox of image and sound. The complexity of time is expressed by means of a subtle technique of editing where sound talks with the images. Finally, “Heteroclito” show that we cannot perceive movement in its original birth just ussing temporary narrative logic.

Més info:

Cap comentari :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...