dijous, 18 de març de 2010

ZULO BELTZAK - Nova edició / New release

.


Pasajes (de la F a la L)
34' 58''
2009


Pasajes està compost per set "electro-experiments". Creacions sonores realitzades a partir d'una investigació centrada en la part més irracional de la resposta emocional-animal al so, alliberant-lo de la seva part esteticista i de les diferents convencions estructurals establertes al llarg dels anys.

Els electro-experiments busquen pujar la potència de les possibilitats intuïtives, emocionals i evocadores del so, descontextualitzats de l'estructura i altres referències academicistes.

Són un exercici de reducció formal com a mètode per a potenciar l'emoció.

Tècnicament s'han utilitzat tendències d'avantguarda com la música concreta, l'electroacústica, la aleatòria, la serial, el minimalisme i / o el dodecafonisme, però usades només com a recurs per arribar a l'objectiu esmentat anteriorment.

------------------------------------------------

Pasajes está compuesto por siete “electro-experimentos”. Creaciones sonoras realizadas a partir de una investigación centrada en la parte más irracional de la respuesta emocional-animal al sonido, despojándolo de su parte esteticista y de las diferentes convenciones estructurales establecidas al largo de los años.

Los electro-experimentos buscan subir la potencia de las posibilidades intuitivas, emocionales y evocadoras del sonido, descontextualizándolo de la estructura y demás referencias academicistas.

Son un ejercicio de reducción formal como método para potenciar la emoción.

Técnicamente se han utilizado tendencias de vanguardia como la música concreta, la electroacústica, la aleatoria, la serial, el minimalismo y /o el dodecafonismo , pero usadas solo como recurso para llegar al objetivo citado anteriormente.

.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...