dilluns, 7 de novembre de 2011

HERPES en concert


Un nou concert de LEM Emanacions, el projecte de Gràcia Territori Sonor. 


Divendres 11 de novembre a les 21h a l'Espai Jove La Fontana - Barcelona 
(C/ Gran de Gràcia, 190) 
Preu: 6€ 

C-UTTER + PETIT COMITÉ DEL TERROR + HERPES + DJ DE LA MUERTE 

HERPES és un duet sorollista de Barcelona format el 2009 per P.S. i M.O. Els entesos han definit la seva música amb termes com power electronics o industrial noise, però a ells sempre els hi ha agradat dir que el que fan és soroll corporatiu. Corporatiu perquè evoca un món de fredor industrial, inhumanisme empresarial i producció massiva; un món on l’ésser humà és només una eina destinada a consumir i a ser consumida. La seva música és comparable al so hipnòtic de la maquinària de les fàbriques o dels vehicles de transport de mercaderies. En aquest context deshumanitzat, afloren tota una sèrie de perversions morals que queden reflectides en la temàtica de les seves diatribes. Sorna i desafecció. HERPES t’infectaran amb el virus que obre les portes als pous més foscos de la psique. 

HERPES is a noise of Barcelona duo formed in 2009 by P.S. and M.O. Their music has been defined with terms such as power electronics and industrial noise, but they always like to define their sound like corporative noise. Corporative because it evokes a world of industrial cold, inhuman business and mass production, a world where man is only a tool designed to consume and to be consumed. His music is comparable to the hypnotic sound of machinery in factories or merchant trucks. In this dehumanized context, it crops out a series of moral perversions that are reflected in the theme of their performances. HERPES infects you with the virus that opens the darkest sides of the psyche.

Més info / More info


Cap comentari :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...