dijous, 3 de novembre de 2011

MORE magazine


Presentació de la revista búlgara MORE, en la que Rada Panchovska tradueix a quatre poetes barcelonins: José Corredor Matheos, Carlos Vitale, Marian Raméntol y Cesc Fortuny i Fabré L’Acte tindrà lloc el proper 15 de Novembre 

Presentation of the bulagarian magazine MORE, where Rada Panchovska translates to four poets from Barcelona: José Corredor Matheos, Carlos Vitale, Marian Raméntol y Cesc Fortuny i Fabré. The event will be in November 15th 

Presentación de la revista Búlgara More, en la que Rada Panchovska traduce a cuatro poetas barceloneses: José Corredor Matheos, Carlos Vitale, Marian Raméntol y Cesc Fortuny i Fabré. El acto tendrá lugar en próximo 15 de noviembre 

ARTHOSTAL 
15-11-2011
a les 19:30 hores c/ Basses de Sant Pere, 10 - baixos 
La presentació estarà a cèrreg de l’Albert Làzaro Tinaut, i es comptarà amb la presencia dels quatre poetes participants ademés de la seva traductora Rada Panchovska 

The event will be opened by Albert Làzaro Tinaut and the participation of Rada Panchovska and the four poets 

La presentación correrá a cargo de Albert Lázaro Tinaut, y se contará con la presencia de los cuatro poetas participantes además de su traductora Rada Panchovska.

Cap comentari :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...