dimecres, 2 de novembre de 2011

IBA col•lectiu d'improvisació organitza concert #20112-11-2011  Barcelona
Passatge Carsi, 10 
a les 21h 
Preu / Price: 6 €
  
RELENTLESS (França / Madrid) 

SÉBASTIEN BRANCHE saxofón,objetos 
ARTUR VIDAL, saxofón, objetos 

Relentless és un projecte de recerca sonora al voltant del saxofó actualment establert a Madrid i Paris. Les seves propostes es manifesten en el camp de les arts sonores marcades per una forta vinculació amb l'escena de la lliure improvisació musical. Les característiques de l'espai de presentació, els recursos coneguts o per conèixer dels seus instruments musicals i les formes de compartir cadascuna de les propostes amb el públic fonamenten el projecte. 

Relentless is a research project about the saxophone sound currently based in Madrid and Paris. His proposals are manifested in the field of sound art by a strong link with the free improvisation scene of music. The characteristics of thepresentation space, the known or unknown musical resources of their instruments and ways of sharing each of the proposals with the public are the foundations of the project. 

Relentless es un proyecto de investigación sonora en torno al saxofón actualmente afincado en Madrid y Paris. Sus propuestas se manifiestan en el campo de la artes sonoras marcadas por una fuerte vinculación con la escena de la libre improvisación musical . Las características del espacio de presentación, los recursos conocidos o por conocer de sus instrumentos musicales y las formas de compartir cada una de las propuestas con el público fundamentan el proyecto. 

 Més info / More info:


Cap comentari :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...