dimarts, 30 d’abril de 2013

TURING TARPIT EN CONCERT

Seguim amb l'experimentació i la improvització al Forn


04-05-2013 L'Antic Forn de Vallcarca (Barcelona)
A les 19:00 hores
Entrada lliure
Cal fer-se soci/a

TURING TARPIT

Turing Tarpit és qualsevol llenguatge de programació que permet flexibilitat en la funció, però és difícil d'aprendre i utilitzar, ja que ofereix poca o cap ajuda per a les tasques comunes. Alguns llenguatges de programació esotèrics (esolang - dissenyat per posar a prova els límits de disseny de llenguatges de programació d'ordinadors, com una prova de concepte, o com una broma) com "brainfuck", és concretament l'anomenada " Turing tarpits ". En general, els creadors d'un esolang no ténen intenció de que s'utilitzi per a la programació general, encara que algunes característiques esotèriques, com la sintaxi visual-espacial, han inspirat a aplicacions pràctiques en les arts. Aquestes llengües són sovint populars entre els hackers i aficionats. La usabilitat és poques vegades un objectiu pels dissenyadors de llenguatge de programació esotèric, sovint és tot el contrari.

"El perill del tar-pit és que en lloc de desenvolupar una solució a un problema, desenvolupa una eina per resoldre problemes. I invariablement, com més gran sigui la classe de problemes que l'eina ha de resoldre, menys útil serà per a qualseval altre". Alan J. Perlis

"Compte amb el Turing Tarpit en què tot és possible, però res d'interès és fàcil". Alan J. Perlis

------------------------------------------------
 
A Turing tarpit is any programming language that allows for flexibility in function but is difficult to learn and use because it offers little or no support for common tasks. Some esoteric programming languages (esolang - designed to test the boundaries of computer programming language design, as a proof of concept, or as a joke) such as "brainfuck", are specifically referred to as "Turing tarpits". Usually, an esolang's creators do not intend the language to be used for mainstream programming, although some esoteric features, such as visuospatial syntax, have inspired practical applications in the arts. Such languages are often popular among hackers and hobbyists. Usability is rarely a goal for esoteric programming language designers—often it is quite the opposite.

"The danger of the tar-pit is that instead of developing a solution to a problem, you develop a tool for solving problems. And invariably, the wider the class of problems the tool can solve, the less useful it is for solving any one problem." Alan J. Perlis

"Beware of the Turing tarpit in which everything is possible but nothing of interest is easy." Alan J. Perlis

Més info:

Cap comentari :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...